Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe należą do najczęściej stosowanych form finansowania obcego przedsiębiorstw. Najistotniejszym celem udzielania kredytu obrotowego jest uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Każda działalność gospodarcza produkcyjna i usługowa wiąże się z koniecznością zaangażowania odpowiednich środków finansowych, bowiem ich odpowiednia wysokość gwarantuje powodzenie i sukces firmy. Bardzo często na początku działalności firma nie ma zbyt dużego zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Jednak wraz z rozwojem, rozbudowuje się sieć dostawców i odbiorców. Gdy wzrastają przychody to potrzeby finansowania bieżącej działalności też wzrastają

Kredyty obrotowe służą przede wszystkim sfinansowaniu potrzeb kredytobiorcy w zakresie środków obrotowych, a więc zakupu surowców i materiałów, towarów. Mogą też służyć na regulację krótkoterminowych zobowiązań w związku z nierównomiernym wpływem należności za sprzedane wyroby, towary i usługi.

Większość kredytów obrotowych jest zaciągana na krótkie terminy, ale zdarzają się jednak kredyty obrotowe udzielane na dłuższy okres np. sfinansowanie szeregu transakcji importowych. Bank nalicza koszty kredytu w sposób tradycyjny, pobierając prowizję i oprocentowanie, które w kredytach krótkoterminowych jest zwykle spłacana w jednej racie na zakończenie okresu kredytowania. Oprócz prowizji od uruchomienia kredytu bank w umowie może zawrzeć inne prowizje, np. prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu.

Wysokość prowizji jest uzależniona od wielu czynników i waha się od 0,1% kwoty kredytu do kilku nawet procent. Kredyt obrotowy jest niezwykle popularną formą uzupełnienia własnych środków obrotowych .Uzyskane dzięki temu środki pozwalają załatać luki finansowe w firmie i prowadzić ustabilizowaną gospodarkę finansami. W praktyce zabezpieczeniem kredytu obrotowego, tak  jak każdego innego, może być każda forma, pod warunkiem, że jest bezpieczna dla banku i zgodna z obowiązującym prawem.