Rynek finansowy stał się bardzo otwarty na różnego rodzaju instytucje, które świadczą usługi związane z bankowością. Taką też instytucją jest SKOK. Jest to przede wszystkim instytucja parabankowa, a jej nazwa po rozszyfrowaniu brzmi: Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe. W rozumieniu prawa żaden Skok nie jest bankiem, są to instytucje powołane do prowadzenia działalności niezarobkowej, a ich ideą jest dawanie możliwości uzyskania kredytu osobom, których dochody nie pozwalają uzyskać ich w bankach.

Zgodnie z tym co same te instytucje mówię, Skok jest instytucją samopomocową, która gromadzi kapitał swoich członków po to, by móc go pożyczyć innym członkom. Kolejną cechą charakterystyczną Skoku jest to, że jego członkami mogą zostać osoby jakoś ze sobą powiązane. Przede wszystkim łączyć je może ten sam zawód, miejsce pracy, organizacja.

Tak więc, Skok nie jest dla wszystkich, jednak instytucje te próbując obejść polskie prawo, zaczęły organizować Stowarzyszenia, po zapisaniu do których, można korzystać ze wszystkich oferowanych usług przez Skoki. Łamiąc prawo instytucje te próbują zdobyć nowych klientów, dla których dotąd Skok był niedostępny. W Skokach, podobnie jak w normalnych bankach, odkładane tam pieniądze są ubezpieczone przed ewentualnym upadkiem Skoku, więc nie należy się obawiać, że pieniądze nam przepadną. Ideą Skoków jest również udzielania różnego typu pomocy finansowej swoim członkom.

Skoki, podobnie jak inne banki mają bardzo szeroką ofertę kredytów, pożyczek czy też lokat długoterminowych. Ich oferta jest bardzo konkurencyjna, ponieważ pożyczki zazwyczaj obciążone są mniejszym oprocentowaniem a pieniądze oddane na lokaty mogą przynieść większy zysk. Zakres usług Skoków jest podobny, co zwykłych banków, dlatego też każdy klient Skoku może prowadzić w nim swój rachunek bankowy, podjąć pożyczkę, czy gromadzić kapitał na lokatach.