Rodzaje kredytów

Wydzielenie kredytów na cele konsumpcyjne wynika z ich specyfiki ekonomicznej, celów na jakie są udzielane, specyficznych form zabezpieczenia ich zwrotu, ograniczenia kredytobiorców do osób fizycznych

W grupie kredytów przeznaczonych na cele konsumpcyjne można przykładowo wyróżnić:
–    kredyty na zakup przemysłowych artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku,
–    kredyty na zakup działek budowlanych,
–    kredyty na remonty oraz nowe budownictwo mieszkaniowe,
–    kredyty gotówkowe.

Z kolei kredyty gospodarcze udzielane są podmiotom gospodarczym.

Kredyty na działalność gospodarczą można podzielić według następujących kryteriów:
–    okresu kredytowania,
–    podmiotu kredytowania,
–    formy udzielania kredytu,
–    sposobu zabezpieczenia zwrotu kredytu,
–    waluty kredytu,
–    preferencyjności.
Kolejnym kryterium podziału kredytów jest czas na jaki są one udzielane. Wyróżniamy tu:
–    kredyty krótkoterminowe, udzielane do 1 roku
–    kredyty średnioterminowe, udzielane na 5 lat
–    kredyty długoterminowe, udzielane na ponad 5 lat

Podział kredytów ze względu na okres kredytowania jest dość umowny, ponieważ banki odmiennie interpretują podziały czasowe .Najwięcej rozbieżności występuje w rozróżnianiu kredytów średnio-i długoterminowych. Nie mniej jednak podział kredytów ze względu na okres ich udzielania ma istotne znaczenie dla banków przy ocenie ich płynności finansowej.

Następnym kryterium podziału kredytów jest przedmiot kredytowania. Wyróżniamy tutaj kredyty:
–    obrotowe,
–    inwestycyjne.